Firma se specializuje na:
 • Komplexní činnosti při výstavbě a provozu domovních a průmyslových plynovodů
  • zajištění zákonné kontrolní a revizní činnosti
  • komplexní zajištění výkonu zákonné kontrolní a revizní činnosti podle zpracovaného harmonogramu vč. případného odstranění závad na základě uzavřené smlouvy s objednatelem
  • odstraňování veškerých závad na plynových zařízení
  • smluvní výkon činnosti osoby odpovědné za provoz plynových zařízení (ČSN EN 1775)
  • školení obsluh a osob odpovědných za provoz plynových zařízení vč. poradenství
  • kontroly, revize a rekonstrukce středotlakých regulátorů podle návodu výrobce
  • záruční, pozáruční servis a zajištění pohotovostní služby
  • zajištění tlakových a topných zkoušek
  • zajištění situačního návrhu, schématu a projektové dokumentace
  • komplexní montáž domovních a průmyslových plynovodů (ocel, PE, vícevrstvé trubky a měď)
  • montáž a servis plynových spotřebičů
  • měření uzemnění rozvodů plynu a kontroly průchodnosti spalinových cest

 • Přeložky a výstavba VVTL, VTL, STL, NTL plynovodů a produktovodů
  • výstavba a napojení plynovodů a produktovodů pomocí navrtávek
  • výstavba a napojení přeložek plynovodů bez odstávky plynu - bezplamennou technologií
  • vysazování STL a NTL přípojek z PE a oceli při plném provozním tlaku

 • Montáž - servis regulačních a odorizačních stanic
  • komplexní servis na regulačních stanicích
  • obsluhy, provozní kontroly a provozní revize
  • periodické revize a servis na elektrických zařízení stanic
  • topné zkoušky předehřevu na RS
  • školení obsluh

 • Servisní činnosti na topných systémech, pecích a kotelnách
  • dodávka a montáž všech spotřebičů
  • servis průmyslových tepelných zařízení
  • kompletní dodávka topných systémů a technologií
  • odborné prohlídky a provozní revize kotelen
  • školení obsluh

 • Tlakové stanice LPG
  • stavba a zkoušky tlakových stanic
  • komplexní zajištění provozu a údržby tlakových stanic
  • výkon kontrolní a revizní činnosti

 • Rozvody technických a medicinálních plynů
  • stavba, zkoušky, zajištění provozu a údržby
  • výkon kontrolní a revizní činnosti

 • Poradenská, lektorská a znalecká činnost
  • zajištění školení pro obsluhy plynových zařízení
  • zajištění školení revizních techniků - příprava ke zkouškám na TIČR
  • zajištění školení montážních pracovníků - příprava ke zkouškám na TIČR
  • studie zásobování
  • zpracování znaleckých posudků

 • Revizní a montážní činnost na tlakových zařízeních
  • revize tlakových nádob
  • revize kotlů

 • Revizní a montážní činnost na elektrických zařízeních
  • revize a odborné práce na elektrických zařízeních a uzemnění

 • Revizní a montážní činnost na plynových a tlakových zařízení spravovaných Ministerstvem obrany
  • na základě oprávnění státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany provádíme odborné práce na plynových a tlakových zařízení

Poznámka: Všechny činnosti zajišťujeme komplexně ve smyslu platných právních předpisů a platných normativních dokumentů. Na odbornou činnost máme platná oprávnění a osvědčení. Činnost budeme zajišťovat pouze odborně způsobilými osobami. Uvedené činnosti provádíme po celé ČR a v zahraničí.